Temel içeriğe atla

Haber Makalesi

TÜV AUSTRIA yeşil elektrik üreticisi NATURKRAFT’ı denetliyor

  •   08/25/2016
  •   Industry & Energy Business Assurance
  •   Created by TÜV AUSTRIA

NATURKRAFT ve TÜV AUSTRIA arasındaki işbirliği tüketiciler, şirketler, büyükşehirler ve belediyelere Avusturya’dan doğal kaynakları koruyan ve sürdürülebilir yeşil enerji tedarikini garanti ediyor.

NATURKRAFT, müşterilerine yalnızca yenilenebilir enerji kaynaklarından (su, rüzgâr, biyokütle, jeotermal, güneş enerjisi vs.) elektrik sağlamayı kendine hedef olarak belirledi.  Kurumun sağladığı elektrik enerjisinin kaynağı ve enerji üretimiyle ilgili çevre etkisi yıllık düzende TÜV AUSTRIA tarafından test edilerek bir sertifikayla onaylanıyor. TÜV AUSTRIA, NATURKRAFT‘ın enerji kaynaklarını denetleyerek tüketicilerin, şirketlerin, büyükşehirlerin ve belediyelerin satın aldıkları yeşil elektriğin yenilenebilir kaynaklardan elde edilmiş olmasını garantiliyor ve onlara bunu bilmenin güvenliğini sunuyor. Elde ettiği elektriğin garantili yenilenebilir kaynaklardan temin edildiği tespit edildiğinde, TÜV AUSTRIA tarafından NATURKRAFT’a bununla ilgili bir onay belgesi veriliyor. 

NATURKRAFT Müdürü Leopold Wanzenböck şu açıklamayı yaptı: “NATURKRAFT ürün ve hizmetlerimizle yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretimini hızlandırıyoruz. Avusturya’daki hidrolik santralları bunda temel rol oynamaktadır. Yeşil elektriğe geçiş yapmakla NATURKRAFT’ın müşterileri çevre korumaya ve doğal kaynakların kullanımına değerli bir katkıda bulunabilirler. TÜV Austria’nın verdiği onay NATURKRAFT için vazgeçilmez bir önkoşuldur. Böylece NATURKRAFT’ın her bir ürünü Avusturya Federal Tarım, Ormancılık, Çevre ve Su Yönetimi Bakanlığı tarafından Avusturya eko-etiketiyle ayırt edici bir statü kazanmıştır.”

TÜV AUSTRIA Grubu CEO’su Stefan Hass da şunları ekledi: “Elektriğin kaynağının kesin olarak tanımlanabilmesi için yasa koyucu son müşteriye elektrik sağlayan tüm kurumları, enerji kaynakları için eksiksiz belgelenmiş bir tespit sistemi geliştirmekle yükümlü kılmıştır. NATURKRAFT, yasaların öngördüğü tespit sisteminin ötesine geçen, daha da saydam bir sistem sunmaktadır. Satılan enerji miktarı için yeterli bir yeşil elektrik kaynağı belgesi bulunup bulunmadığını biz NATURKRAFT adına kontrol ediyoruz. Bu şekilde TÜV AUSTRIA tarafından gerçekleştirilen denetim son müşteriye, ‘enerji havuzundan’ sadece sürdürülebilir ve çevre dostu elektrik çekilmiş olduğu güvencesini vermektedir.”

TÜV AUSTRIA elektriğin kaynağını, elektrik tespit veritabanına (etiketleme) entegre edilmesi gereken kaynak belgesi yardımıyla denetliyor. Bu nokta önemli, çünkü sadece kaynak belgesi enerji tedarikçilerine devredildiyse elektrik yeşil elektrik olarak satılabiliyor. Bu sistem sayesinde elektrik belirli bir kaynak ile ilişkilendirilebiliyor. Son müşteriye yeşil elektrik sağlanırken, etiketleme için kaynak belgesi ve dolayısıyla yakıt karışımı beyanı (“Fual Mix Disclosure”) kontrol edilerek doğrulanıyor. Böylece müşteriyle aradaki döngü tamamlanıyor ve son müşteri enerji tedarikçilerini ekonomik kriterlerin yanında artık ekolojik kriterlere göre de seçme imkânına kavuşuyor. Kaynak belgelerinin kontrol edilmesi ayrıca, üretildiğinden daha fazla yeşil elektrik satılmadığının güvencesini oluşturuyor.

01.01.2017 tarihinden itibaren Avusturya’daki tüm TÜV AUSTRIA Grubu işyerlerine NATURKRAFT tarafından yıllık toplam 1.600.000 kWh miktarında yeşil elektrik sağlanacak. 

01.01.2017 tarihinden itibaren Avusturya’daki tüm TÜV AUSTRIA Grubu işyerlerine NATURKRAFT tarafından yıllık toplam 1.600.000 kWh miktarında yeşil elektrik sağlanacak  (soldan sağa): NATURKRAFT Genel Müdürü Yük. Müh. Leopold Wanzenböck,

01.01.2017 tarihinden itibaren Avusturya’daki tüm TÜV AUSTRIA Grubu işyerlerine NATURKRAFT tarafından yıllık toplam 1.600.000 kWh miktarında yeşil elektrik sağlanacak (soldan sağa): NATURKRAFT Genel Müdürü Yük. Müh. Leopold Wanzenböck, TÜV AUSTRIA GRUBU CEO’su Dr. Stefan Haas, Fotoğraf: (C) TÜV AUSTRIA, Andreas Amsüss.

01.01.2017 tarihinden itibaren Avusturya’daki tüm TÜV AUSTRIA Grubu işyerlerine NATURKRAFT tarafından yıllık toplam 1.600.000 kWh miktarında yeşil elektrik sağlanacak  (soldan sağa): NATURKRAFT Genel Müdürü Yük. Müh. Leopold Wanzenböck,

01.01.2017 tarihinden itibaren Avusturya’daki tüm TÜV AUSTRIA Grubu işyerlerine NATURKRAFT tarafından yıllık toplam 1.600.000 kWh miktarında yeşil elektrik sağlanacak (soldan sağa): NATURKRAFT Genel Müdürü Yük. Müh. Leopold Wanzenböck, TÜV AUSTRIA GRUBU CEO’su Dr. Stefan Haas, Fotoğraf: (C) TÜV AUSTRIA, Andreas Amsüss.

  •  | Yazdır
to top