CERTIFICAT DE ACREDITARE PERSOANE Nr. ON 103: SR EN ISO/CEI 17024:2012

CERTIFICAT DE ACREDITARE PERSOANE Nr. ON 103: SR EN ISO/CEI 17024:2012 RENAR este semnatar al EA-MLA pentru certificare persoane. CERTIFICAT DE ACREDITARE Nr. ON 103 Asociaţia de Acreditare din România – RENAR, fiind recunoscută ca Organism Naţional de Acreditare prin OG 23/2009, prin prezentul certificat atestă că organizaţia: TUV AUSTRIA ROMANIA SRL Bucuresti, Calea Plevnei nr. 139 B, corp A, sector 6 prin TAR PERS: îndeplineşte cerinţele SR EN ISO/CEI 17024:2012 şi este competentă să realizeze sarcinile specifice de evaluare a conformita\ii prevazute de Hotararea Guvernului nr. HG 123/2015 care transpune Directiva europeana 2014/68/UE, asa cum se detaliaza in Anexa la prezentul certificat de acreditare. Aceasta acreditare este mentinuta cu conditia indeplinirii in mod continuu a criteriilor de acreditare stabilite de Asociatia de Acreditare din Romania - RENAR. Prezentul Certificat de acreditare nu confera titularului dreptul de a realiza sarcinile specifice prevazute in Anexa, anterior obtinerii calitatii de organism notificat. Prezentul certificat este insotit de Anexa nr. 1 /03.02.2021 (1 pagina), parte integranta a acestuia. Certificatul de acreditare este un document de acreditare esential, care poate fi revizuit si emis periodic de catre RENAR. Cea mai recenta versiune a certificatului de acreditare este disponibila pe website-ul RENAR, www.renar.ro. Data acreditării iniţiale: 03.02.2021 Data reînnoirii acreditării: 02.02.2025

Ich bin tami

Sind Sie zum ersten Mal hier? Ich helfe Ihnen gerne dabei, sich zurecht zu finden.

Zertifikat prüfen

Lösung finden

Wissenschaftspreis einreichen

Zertifikate prüfen

  • Personen- / System- / Produkt-Zertifizierung

  • Verification of Conformity

Geben Sie die Daten ein und überprüfen Sie ein Zertifikat

WiPreis einreichen

WiPreis einreichen

*“ zeigt erforderliche Felder an

1
2
3
4
Wählen Sie bitte zuerst aus, in welcher Kategorie Sie einreichen möchten*