Na glavno vsebino

Izjava o politiki družbe TÜV AUSTRIA

(C) iStock Photo, Kali Nine LLC

Izjava o politiki družbe TÜV AUSTRIA o nepristranskosti, neodvisnosti in integriteti

Družba TÜV AUSTRIA je na podlagi svoje velikosti in organizacije dobaviteljev, naročnikov ter članov družbe in glede na strokovne odločitve ter finančna sredstva povsem neodvisna.  

Najvišje vodstvo družbe TÜV AUSTRIA se obvezuje k spoštovanju vseh državnih in mednarodnih zahtev (standardov, zakonov in drugih pravil) glede vodenja organov za izvajanje preizkušanj, nadzora, kalibracij, organov za potrjevanje in preverjanje ter priglašenih organov.  

Za zagotavljanje nepristranskih storitev tretjih oseb so znotraj družbe TÜV AUSTRIA še posebej akreditirane tehnične storitve (npr. preizkušanje, nadzor, kalibracija, potrjevanje, preverjanje in ugotavljanje skladnosti) enoznačno ločene od morebitnih svetovalnih storitev.  

Akreditirani organi za izvajanje preizkušanj, nadzora, kalibracij, organi za potrjevanje in preverjanje ter priglašeni organi družbe TÜV AUSTRIA so organi »tretjih oseb« in izpolnjujejo državne ter mednarodne zahteve za vodenje organa za izvajanje preizkušanj, organa za izvajanje nadzora (vrsta A), organa za izvajanje kalibracij, organa za potrjevanje, organa za preverjanje in priglašenega organa.  

Najvišje vodstvo s trajnimi in ustreznimi ukrepi (odbor za zagotavljanje nepristranskosti, nadzora, spremljanja, notranjih pregledov, rednega analiziranja navzkrižja interesov akreditiranih organov itd.) zagotavlja, da bo, dokler bo določeno podjetje družbe TÜV AUSTRIA ponujalo svetovalne storitve, akreditirane storitve preizkušanj, nadzora, potrjevanja in preverjanja ponujalo ali izvajalo drugo podjetje družbe TÜV AUSTRIA.  

Poleg tega je vsem sodelavcem družbe TÜV AUSTRIA moralno neoporečno ravnanje samoumevno. Pooblaščeni podpisniki na akreditiranih in priglašenih področjih delujejo neodvisno od strokovnih direktiv, s čimer se podpira nepristranskost.  

Vsak sodelavec se je zavezal, da bo razkril vsak položaj, ki bi lahko vodil k navzkrižju interesov. V takšnih primerih se o tem obvesti nadrejenega, ki se z upoštevanjem vseh zakonskih in normativnih zahtev skupaj s sodelavcem odloči, kako razrešiti navzkrižje interesov.  

Uslužbenci pri podjetjih družbe TÜV AUSTRIA so deležni trdnih poslovnih odnosov in plače, ki je v skladu z dejavnostmi posamezne panoge, zato osebje na področju preizkušanj, nadzora, kalibracije, potrjevanja in preverjanja na nikakršen način ni odvisno od števila izvedenih del.

  •  | Tiskanje
to top