Na glavno vsebino

ISO 9001

TÜV AUSTRIA Qualitätsmanagement & Zertifizierung, (C) Shutterstock, Dirk Ercken

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 je uveljavljen in mednarodno priznan standard za certificiranje sistemov kakovosti. S certifikatom ISO 9001 naredite ogromen korak naprej pri zadovoljstvu tako strank kot tudi preostalih členov oskrbne verige. Certifikat vam zagotavlja optimizacijo vaših procesov in s tem izboljšanje konkurenčnosti podjetja. Nenazadnje je standard osnova ter ogrodje za zagotavljanje nenehnih izboljšav v podjetju, s čimer vam daje odlično priložnost za izvajanje in zagotavljanje najvišje kakovosti vaših produktov in storitev.

Vaše prednosti

Vaše prednosti sodelovanja s TÜV Austria servis d.o.o.:

  • Kakovost je zahteva potrošnika. Presezite pričakovanja všaih kupcev in jim zagotovite dokazano kakovost vaših produktov in strotiev. S pridobitvijo certifikata ISO 9001:2015 si zagotovite transparentnost do kupcev pri uresničevanju njihovih zahtev in potreb. Zagotovite si konkurenčno prednost!
  • Delujoč sistem managementa kakovosti vodi do znižanja stroškov in višje učinkovitosti na podlagi optimizacije procesov, kot tudi do zmanjševanja ali celo do izogiba napak v celoti. podjetja, ki so nosilci standarda, so vedno korak pred ostalimi zaradi svoje transparentnosti procesov in neprestanega napredka.
  • Sistem managementa kakovosti, ki je v skladu s strandardom ISO 9001:2015 predstavlja odličen temelj za identifikacijo tveganj in hkrati bazo znanja znotraj organizacije. Ob tem se osredotoča tudi na okolje organizacije kot takšno.
  • Z natančno določitvijo ciljev, procesov ter odgovornosti boste ustvarili organizacijsko kulturo, naravnano k uspehu ter zvišali zavedanje zaposlenih o njihovih odgovornostih ter izboljšali njihovo motivacijo.
  • Najdite pravo ravnotežje - skupaj s strokovnjaki TÜV Austria servis d.o.o. Izognite se dokumentaciji, ki služi sama sebi in vzpostavite QM sistem, ki bo služil svojemu namenu. Naši presojevalci ustvarijo največjo možno dodano vrednost, ki jo lahko pridobite s pomočjo presoje in certifikata.
  • Certifikat ISO 9001, ki ga podeli TÜV Austria vam zagotavlja uradno dokazilo o vaših storitvah, produktih in o organizaciji kot takšni, s čimer lahko vzpostavite zaupanje, ki ga trg zahteva.
  •  | Tiskanje
to top