Na glavno vsebino

Članek z novico

Podjetje TÜV AUSTRIA Hellas je opravilo inšpekcijski pregled v sežigalnici nevarnih medicinskih odpadkov regionalnega organa za ravnanje z odpadki v Atiki

  •   04.08.2016
  •   Industry & Energy Business Assurance
  •   ustvaril/-a TÜV AUSTRIA Hellas

TÜV AUSTRIA Hellas je neodvisen inšpekcijski in certifikacijski organ s pionirskimi izkušnjami in tehničnimi kompetencami na področju sežiganja odpadkov in ravnanja z njimi. Podjetje je opravilo inšpekcijski pregled in oceno sežigalnice nevarnih medicinskih odpadkov regionalnega organa za ravnanje z odpadki v Atiki, ki je odgovoren za ravnanje s trdnimi odpadki (E.D.S.N.A).

To je bila prva ocena sežigalnice v Grčiji in zato se lahko šteje za pomemben prispevek k trenutnim prizadevanjem za optimizacijo ravnanja z nevarnimi medicinskimi odpadki, varstvo okolja in spodbujanje javnega zdravja.

Po javnem razpisu je TÜV AUSTRIA Hellas kot izvajalec opravil inšpekcijski pregled organizacije, pri katerem je preveril delovanje celotnega sistema, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti do E.D.S.N.A. ter obstoječo infrastrukturo. Opravljene so bile zlasti temeljite kontrole na kraju samem, inšpekcijski pregledi in ocene naslednjih oddelkov: tehtanje in merjenje radioaktivnih enot, začasna skladišča in transportni trakovi, enote za zgorevanje in izpust, prostori in druga območja, električna napeljava, protipožarna napeljava, enota za programsko vzdrževanje, enota za merjenje učinkovitosti, skladnost inštalacije ter delovanje v skladu s sklepom o odobritvi okoljskih pogojev (ETDA) in nacionalno zakonodajo. Poleg tega je podjetje TÜV AUSTRIA Hellas podrobno ocenilo vso ustrezno dokumentacijo, s katero je utemeljilo skladnost obrata z veljavnimi tehničnimi in okoljskimi zahtevami.

Po zaključenih inšpekcijskih pregledih, ki so jih opravili izkušeni in kvalificirani inšpektorji podjetja TÜV AUSTRIA Hellas, sta bila lastniku projekta predložena celovita ocena in poročilo o inšpekcijskem pregledu.

G. Yiannis Kallias, generalni direktor TÜV AUSTRIA Hellas: »Želim poudariti, da je bil ta projekt prvi projekt te vrste, izveden v Grčiji. Izpostavlja strokovno znanje in izkušnje podjetja TÜV AUSTRIA Hellas na področju, na katerem okoljska in družbena razsežnost zelo pozitivno vplivata na kakovost življenja prebivalcev Atike. Še naprej zagotavljamo pionirske in edinstvene tehnične kompetence, naš cilj pa je zagotoviti visokokakovostne storitve, s katerimi bomo podpirali trenutna prizadevanja za povečanje trajnostnega razvoja v korist javnega zdravja in družbe kot celote.«

TÜV AUSTRIA Hellas je opravil inšpekcijski pregled sežigalnice za nevarne medicinske odpadke regionalnega organa za ravnanje z odpadki v Atiki

TÜV AUSTRIA Hellas je opravil inšpekcijski pregled sežigalnice za nevarne medicinske odpadke regionalnega organa za ravnanje z odpadki v Atiki

TÜV AUSTRIA Hellas je opravil inšpekcijski pregled sežigalnice za nevarne medicinske odpadke regionalnega organa za ravnanje z odpadki v Atiki

TÜV AUSTRIA Hellas je opravil inšpekcijski pregled sežigalnice za nevarne medicinske odpadke regionalnega organa za ravnanje z odpadki v Atiki

  •  | Tiskanje
to top