Na glavno vsebino

GDPR strokovnjak

Vaše prednosti

Usposobili vas bomo za opravljanje funkcije pooblaščene osebe za varstvo podatkov, pri čemer boste poglobljeno razumeli Splošno uredbo o varstvu podatkov in zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Na usposabljanju boste s pomočjo teorije in prakse poglobili svoje znanje. Poznali boste temeljna načela s področja varstva osebnih podatkov, prekrškovnega prava in inšpekcijskih postopkov, osnove informacijske varnosti, spoznali funkcijo in položaj pooblaščene osebe za varstvo podatkov, se naučili pripraviti evidenco dejavnosti obdelave, napisati privolitev, spoznali, kako se naredi ocena učinka v zvezi z varstvom podatkov ter vse ostalo, kar je potrebno za poglobljeno razumevanje predpisov s tega področja.

Izobraževali vas bodo strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami s področja varstva osebnih podatkov in informacijske varnosti.

Usposabljanje in certificiranje DPO - pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov

DPO oseba je pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov, katere naloga je preverjanje skladnosti organizacij z zahtevami Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Vabimo vas na usposabljanje DPO oseb, ki bo potekalo v Mariboru.

Usposabljanje obsega vso potrebno vsebino, ki je definirana v kvalifikacijsko-certifikacijski shemi DPO strokovnjaka TÜV Austria in nudi udeležencem možnost opravljanja certfikacijskega izpita.

Podrobnosti o tečaju

Trajanje:

Usposabljanje bo trajalo 5 dni in sicer:

Maribor: od 6.11., 7.11., 8.11., 12.11. in 13.11.2018, vsak dan od 9. do 16. ure.

Ljubljana: 13.11., 14.11., 15.11., 19.11. in 20.11.2018, vsak dan od 9. do 16. ure.

 

Predavatelji:

dr. Urška Kežmah, odvetnica, specializirana za področje civilnega, gospodarskega prava, varstva osebnih podatkov ter mediacijo.

dr. Boštjan Kežmah, preizkušeni revizor informacijskih sistemov, sodni izvedenec ter cenilec za informatiko in programsko opremo.

Aleksandra Fridl Boc, odvetnica, strokovnjakinja za področje inšpekcijskih postopkov in prekrškov

Milan Gabor, strokovnjak za informacijsko varnost, etični heker

mag. Tina Žagar, pravnica, certificirana DPO

Več informacij dobite v sklopu informativne zloženke tukaj.

 

Informacije in prijava

Za vse dodatne infrormacije smo vam na voljo na elektronskem naslovu officetuv-austriasi ali na GSM 041 643 605 Dejvi Ružič.

Za koga je primeren?

Svetujemo, da se usposabljanja udeležijo vsi, ki opravljajo katero od vodilnih funkcij v različnih oddelkih podjetij, se že sedaj srečujejo z obdelavo osebnih podatkov ali želijo postati pooblaščena oseba DPO:

 • vodje varnostnih oddelkov,
 • IT managerji,
 • IT svetovalci podjetjem,
 • razvijalci programske opreme,
 • CISCO (Chief Information Security Officers)
 • odvetniki
 • zaposleni v odvetniških pisarnah
 • diplomirani pravniki
 • znanstveniki
 • strokovnjaki, ki bi svojo kariero radi gradili na tem področju.

 

Organizacije, ki so zavezane k imenovanju DPO strokovnjaka so:

 

 • vsi javni organi in telesa (ne glede na vrsto podatkov, ki jih obdelujejo)
 • druge organizacije, katerih temeljna dejavnost je sistematično, obsežno in redno spremljanje posameznikov (banke, zavarovalnice, operaterji elektronskih komunikacij, trgovci s klubi zvestobe, kadrovske agencije, številne spletne trgovine in IT podjetja, ki vzdržujejo rešitve za obdelavo osebnih podatkov posameznikov) ali obsežna obdelava občutljivih osebnih podatkov
 • podjetja in institucije, ki izvajajo obsežno obdelavo zdravstvenih in drugih občutljivih podatkov, ki sodijo med t.i. posebne vrste podatkov (bolnišnice in klinike, zdravstveni in socialno-varstveni zavodi, ponudniki zdravstvenih informacijskih sistemov in storitev).

 

Postopek pridobitve certifikata za pooblaščenega DPO strokovnjaka

Postopek pridobitve certifikata se prične s prijavo na usposabljanje za pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov. Usposabljanje obsega vso potrebno vsebino, ki je definirana v kvalifikacijsko-certifikacijski shemi DPO strokovnjaka TÜV Austria in nudi udeležencem možnost opravljanja certifikacijskega izpita.

Vsebina je razdeljena na 5 smiselno zaokroženih modulov, ki so osnovani na praktičnih primerih.

Modul 1:

 • Pravna ureditev varstva osebnih podatkov (slovenska zakonodaja in regulativa na področju EU)

 • Zgodovina ureditve varstva osebnih podatkov in nove zakonodajne usmeritve

 • Vrste osebnih podatkov

 • Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (struktura, namen, vsebina)

 • Temeljni pojmi in praktična uporaba Uredbe

 • Nameni obdelave osebnih podatkov s praktičnimi primeri

 

Modul 2:

 • Pojem upravljalca/obdelovalca

 • Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (imenovanje, položaj, obveznosti)

 • Najemanje storitev DPO (vsebina pogodbe, opredelitev obveznosti)

 • Naloge DPO

 • Konflikt interesov

 • Študije praktičnih primerov

 • Kako se izvaja nadzor skladnosti z GDPR

 • Privolitev (zakonitost obdelave, pogoji za privolitev, posebnosti, ki veljajo za otroke)-

 

Modul 3:

 • Informacijska varnost

 • Varnostni incidenti in kršitve

 • Standardi na področju informacijske varnosti in osebnih podatkov

 • Varnostna politika

 • Zagotavljanje informacijske varnosti (SOC)

 • Revizija informacijskega sistema

 

Modul 4:

 • Prepoznava varnostnega incidenta v praksi

 • Varnosti incident varnostnih kršitev

 • Prijava kršitve, obvestilo prizadetim

 • Inšpekcijski nadzor (obveznosti upravljalca, obdelovalca, DPO)

 

Modul 5:

 • Kako ozaveščati zaposlene?

 • Nadzor in kontrola nad osebnimi podatki

 • Certificiranje, sprejem kodeksa

 • Kako izvesti uskladitev z GDPR?

 • Izdelava ocene učinka na varstvo osebnih podatkov (praktični primeri)

 

Naslednji korak je opravljanje izpita za naziv akreditiranega strokovnjaka DPO skladno s standardom ISO 17024 (DPO Executive Accredited Certification Scheme), ki je mednarodno priznan ter omogoča številne prednosti pri profesionalnem razvoju. Opravljanje akreditacijskega izpita je izbirno in ni zahtevano za vse, ki se udeležijo usposabljanja, hkrati pa lahko izpit opravljajo tudi tisti, ki usposabljanja niso izvedli, če zadostijo pogojem (poglejte točko Zahteve).

 •  | Tiskanje
to top